CIJENE BETONA NA BETONARI

RB KLASA ŠIFRA VRSTA BETONA CIJENA BEZ PDV-A CIJENA SA PDV-OM (25%)
1. C 8/10 1013 MB 10 63,00 € 78,75 €
2. C 12/15 1011 MB 15 65,60 € 82,00 €
3. C 16/20 1002 MB 20 67,00 € 83,75 €
4.   1055 MB20 + AD 71,60 € 89,50 €
5. C 20/25 1003 MB 25 70,00 € 87,50 €
6.   1054 MB 25 + AD 74,00 € 92,50 €
7. C 25/30 1004 MB 30 74,50 € 93,13 €
8.   1031 MB 30 + AD 79,00 € 98,75 €
9.   1059 MB 30 GLAZURA 79,00 € 98,75 €
10.   1050 MB 35 79,00 € 98,75 €
11. C 30/37 1032 MB 40 82,00 € 102,50 €
12.   1033 MB 40 + AD 86,00 € 107,50 €
13.   1063 MB 45 88,80 € 111,00 €
14.   1066 MB 45 VDP 93,00 € 116,25 €
15. C 40/50 1062 MB 50 90,60 € 113,25 €
16.   1073 LAGANI BETON 118,00 € 147,50 €
    1073 NATUR BETON 83,00 € 103,75 €
17.   ADITIV VDP, USPORIVAČ, MRAZLIN 4,00 € 5,00 €
18.     IGLICE 20KG/M3 40,00 € 50,00 €
19.     PIGMENT 40,00 € 50,00 €
20.   PLAST. VLAKNA 13,00 € 16,25 €