CIJENE TRANSPORTA

RB ŠIFRA VRSTA BETONA CIJENA BEZ PDV-A CIJENA SA PDV-OM (25%)
1.   TRANSPORT OD 0-10 KM (DO 0-7 m3) 100,00 € 125,00 €
    TRANSPORT OD 0-10 KM (OD 7 m3) 14,00 € 17,50 €
2.   TRANSPORT OD 10-20 KM (DO 0-7 m3) 110,00 € 137,50 €
    TRANSPORT OD 10-20 KM (OD 7 m3) 16,00 € 20,00 €
3.   TRANSPORT OD 20-30 KM (DO 0-7 m3) 130,00 € 162,50 €
    TRANSPORT OD 20-30 KM (OD 7 m3) 18,00 € 22,50 €
4.   TRANSPORT OD 30-35 KM (DO 0-7 m3) 150,00 € 187,50 €
    TRANSPORT OD 30-35 KM (OD 7 m3) 21,00 € 26,25 €
5.   TRANSPORT OD 35-40 KM (DO 0-7 m3) 170,00 € 212,50 €
    TRANSPORT OD 35-40 KM (OD 7 m3) 24,00 € 30,00 €
6.   PUMPA (24M) DO 12 m3 150,00 € 187,50 €
    PUMPA (24M) OD 12 m3 13,00 € 16,25 €
7.   VELIKA PUMPA (>34M) DO 15 m3 240,00 € 300,00 €
    VELIKA PUMPA (>34M) OD 15 m3 16,00 € 20,00 €
8.   DOLAZAK VELIKE PUMPE OD 30 KM 50,00 € 62,25 €
9.   PREMIJEŠTANJE PUMPE NA GRADILIŠTU 50,00 € 60,00 €
10.   ZASTOJ MIKSERA NA GRADILIŠTU 60,00 € 75,00 €
11.   ZASTOJ PUMPE NA GRADILIŠTU 80,00 € 100,00 €
12.   MALI MIKSER (3 OSOVINE) NA BAZI 9 KUBIKA  
13.   NEMOGUĆNOST PRANJA PUMPE NA GRADILIŠTU 20,00 € 25,00 €