CIJENE TRANSPORTA

RB ŠIFRA VRSTA BETONA CIJENA BEZ PDV-A CIJENA SA PDV-OM (25%)
1.   TRANSPORT OD 0-10 KM (DO 1-6 M3) 80,00 € 100,00 €
    TRANSPORT OD 0-10 KM (DO 7 M3) 13,00 € 16,25 €
2.   TRANSPORT OD 10-15 KM (DO 1-6 M3) 86,00 € 107,50 €
    TRANSPORT OD 10-15 KM (OD 7 M3) 14,00 € 17,50 €
3.   TRANSPORT OD 15-20 KM (DO 1-6 M3) 93,00 € 116,25 €
    TRANSPORT OD 15-20 KM (OD 7 M3) 15,00 € 18,75 €
4.   TRANSPORT OD 20-25 KM (DO 1-6 M3) 100,00 € 125,00 €
    TRANSPORT OD 20-25 KM (OD 7 M3) 16,00 € 20,00 €
5.   TRANSPORT OD 25-30 KM (DO 1-6 M3) 106,00 € 132,50 €
    TRANSPORT OD 25-30 KM (OD 7 M3) 17,00 € 21,25 €
6.   TRANSPORT OD 30-35 KM (DO 1-6 M3) 120,00 € 150,00 €
    TRANSPORT OD 30-35 KM (OD 7 M3) 19,00 € 23,75 €
7.   TRANSPORT OD 35-40 KM (DO 1-6 M3) 133,00 € 166,25 €
    TRANSPORT OD 35-40 KM (OD 7 M3) 23,00 € 28,75 €
8.   PUMPA DO 12 M3 150,00 € 187,50 €
9.   PUMPA OD 12 M3 12,00 € 15,00 €
10.   VELIKA PUMPA DO 15 M3 230,00 € 287,50 €
11.   VELIKA PUMPA OD 15 M3 15,00 € 18,75 €
12.   DOLAZAK VELIKE PUMPE OD 30 KM (pola ture od mixera)   0,00 €
13.   PREMJEŠTANJE PUMPE NA GRADILIŠTU 40,00 € 50,00 €
14.   ZASTOJ MIKSERA NA GRADILIŠTU 50,00 € 62,50 €
    ZASTOJ PUMPE NA GRADILIŠTU 80,00 € 100,00 €
15.   MALI MIKSER (3 OSOVINE) NA BAZI 9 KUBIKA 0,00 € 0,00 €
16.   NEMOGUĆNOST PRANJA PUMPE NA GRADILIŠTU 20,00 € 25,00 €